ماموریت (Mission) :

واردات و عرضه انواع قطعات آپشن و لوکس خودرو به منظور افزایش ایمنی و رفاه رانندگان و سرنشینان.

 

چشم انداز (Vision) :

پیشگام بودن ، نه دنبال کردن راه دیگران

انجام ناممکن ها

تشویق توانایی ها و خلاقیتهای فردی

حل مشکلات حل نشده بصورت نوآورانه

ما قصد داریم در حوزه قطعات آپشن خودرو همواره پیشتاز باشیم

جهت مشاوره رایگان شماره خود را ثبت نمایید