شرایط گارانتی

 

شرایط گارانتی:

قطعات ارسالي به خدمات برسام مي بايست داراي شرايط زير باشد:

  • عدم وجود آثار ضربه، ضایعه فیزیکی و سوختگی قابل مشاهده در کالا ( که بسته به نوع کالا متفاوت است)
  • قرار داشتن در محدوده زمانی گارانتی
  • دارا بودن شماره سريال و عدم مخدوش بودن آن
  • عدم وجود آثار دستکاری بر روي قطعه
  • ارسال کارت گارانتی کالاهایی که برای آنها کارت صادر می شود.
  • لطفا فاکتور مربوط به خرید قطعه خود را (شامل شماره سریال دستگاه ، تاریخ خرید و مهر فروشگاه) پیش از آنکه خدمات گارانتی اجرایی شود ، فراهم آورید.
جهت مشاوره رایگان شماره خود را ثبت نمایید